Home

Moss og Omegn Janitsjar


Vi holder til i Fritidshuset Mosseskogen Vel i Tiurveien i MossVi øver hver tirsdag kl. 18.30 - 21.30

Nye medlemmer ønskes velkommen!

Besøk vår Facebookside!

Velkommen til Moss og Omegn Janitsjar!Kontaktadresser:


Leder:      leder@janitsjaren.no

Styret:      styret@janitsjaren.no

Kasserer: kasserer@janitsjaren.no

Dirigent:  dirigent@janitsjaren.no

Utdrag fra terminlisten våren 2019:

8. januar

Oppstart vårsemester kl. 18.30


Hver tirsdag

Øvelser kl. 18.30


29. januar

Årsmøte


Mars

Seminar


4. - 7. april

NM Trondheim